Podujatia v okrese Veľký Krtíš

Kalendár podujatí na  SEPTEMBER 2023


Oznámenie o konaní akcie/podujatia v okrese Veľký Krtíš môžete podať prostredníctvom vyplnenia a odoslania elektronického formulára, Službu môžu využívať fyzické a právnické osoby, nie je spoplatnená a lehoty na jej vybavenie nie sú stanovené. 

Vyhradzujeme si právo nezverejniť informácie o všetkých prijatých podujatiach.