Balog nad Ipľom

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 33 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA