Horné Plachtince

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 8 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA