Horné Plachtince

Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA