Jazdecký areál

6/2022

Postavil sa na mieste, kde predtým bolo iba močarisko. Jazdecký oddiel v obci bol založený už v roku 1980 ale registrovaný bol dňa 9.1.2007. Tamojší nadšenci totiž už niekoľko desaťročí vychovávajú a cvičia kone na parkúrové skákanie. Jazdecký oddiel v spolupráci s miestnym obecným úradom Kováčovce má za sebou už niekoľko vydarených ročníkov jazdeckých pretekov o Ipeľský pohár s celoslovenskou účasťou pretekárov, preto je obec známa dlhodobou tradíciou jazdectva na koňoch.