Čeláre - Kirť

Mini ZOO

domu sociálnych služieb nájdete v okrese Veľký Krtíš neďaleko obce Čeláre v časti Kirť.

NÁVŠTEVA: Po dohode s DSS Čeláre

Mini ZOO

domu sociálnych služieb nájdete v okrese Veľký Krtíš neďaleko obce Čeláre v časti Kirť.


Keramická dielňa

v dome sociálnych služieb  

6/2022

Stolárska dielňa

v dome sociálnych služieb 

"Historickú budovu - vtedajšiu najväčšiu budovu v okolí postavil Ferencz Prónay v roku 1790. Ďalším majiteľom veľkostatku bol János Botlik a v roku 1909 veľkostatok odkúpil gróf Keglevich István. Gróf Keglevich existujúcu kúriu zveľadil, na základe vlastného projektu postavil klasicistický veľkolepý poschodový kaštieľ. Pripojil k nej 25 holdový pozemok, kde vytvoril veľký anglický park s množstvom zaujímavých stromov privezených z ďalekej cudziny. Pred II. svetovou vojnou celý majetok odkúpili veľkostatkári Dr. Zágonyi Barra Károly a Stühmer Jenő, no žiaľ v dôsledku vojny bola budova kaštieľa zničená. Zachovala sa len ubytovacia časť barokového kaštieľa (budova Prónayovcov)." Viac informácií o tom akými si ústav prechádzal zmenami nájdete na web stránke DSS Čeláre.

Súčasný ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých občanov vznikol v roku 1953. V roku 1983 s pomocou Bojnickej ZOO si vybudovali vlastné Mini ZOO s prvými poníkmi a koníkmi predovšetkým na terapeutické účely - hipoterapiu. V mini ZOO sa od jej vzniku vystriedalo niekoľko zaujímavých zvierat, ktoré pochádzali z Bojníc a Košíc.

Od roku 2005 DSS Čeláre-Kirť funguje systémom otvorených dverí. Návštevy materských a základných škôl, verejnosti v mini - zoo a predvedené kultúrne programy či v areáli alebo mimo, pomáhali vytvárať nový pohľad verejnosti a nahliadnuť do života obyvateľov zariadenia, čo vo významnej miere čo prispieva k humanizácii domova.

Možnosti darovania (finančný/vecný dar)

Pri poskytnutí sponzorských darov s cieľom zlepšenia kvality života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení a na rozvoj zariadenia (napríklad nákup zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok, nákup materiálu na výrobu predmetov v záujmovej činnosti, stavebný materiál na rekonštrukčné práce v DSS a Minizoo, zabezpečenie akcií zameraných na rozvoj sociálnej siete prijímateľov sociálnych služieb a propagáciu zariadenia, krmivo pre zvieratá v Minizoo a pod.) zo sponzorských darov, postupujte podľa inštrukcií uvedených na web portáli DSS Čeláre v časti "Možnosti darovania"