Laznícka drevenica

29.5.2021

Laznícka drevenica (Náučný chodník - stanovisko č.12)

Pri lazoch "pri majetku" boli vybudované zväčša len "staje". Táto zrubená chyžka, postavená v chotárnej časti zvanej Jablonec, je už príkladom dvojpriestorového obydlia. Slúžila pre gazdu, ktorý sa "na majetku" takmer celý rok staral o dobytok a role. Hoci v tom čase bola gazdovská drevenica "najparádnejší domec" na lazoch, významovo dôležitejšie boli pre roľníka hospodárske stavby - staje, chlievy, pajty.