Sečianky

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 32-37 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA