Kostol sv. Alžbety  v Muli

2020

Dominantou obce Muľa je rímsko-katolícky secesný kostol svätej Alžbety, ktorý dal v r. 1910 na vlastné náklady postaviť statkár Rudolf Körffy podľa plánov významného architekta Istvána Medgyaszaya. Budova s odvážnymi architektonickými riešeniami bola prvou železobetónovou konštrukciou medzi kostolmi na území bývalého Uhorska. Kostol je zasvätený sv. Alžbete Uhorskej. Centrálnu dispozíciu stavby tvorí oktogonálny pôdorys s oltárnym výklenkom. Klenba hlavného priestoru kostola pozostáva z vopred vybetónovaných tenkých škrupinových segmentov, ktoré sú spojené zvonku viditeľným vyzdvihnutým železobetónovým vencom. Hmotovú skladbu dopĺňa štíhla zvonica s otvorenou arkádou a nahor sa zužujúcim štítom.