Vodná nádrž "Želovce"

2021

Vodná nádrž je v správe Slovenského rybárskeho zväzu - Miestna organizácia Veľký Krtíš. Vodná nádrž patrí medzi kaprové revíre. Najpočetnejšou lovenou rybou je kapor rybničný. K ďalším žijúcim rybám vo vodnej nádrži patrí zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký, amur, úhor, jalec tmavý a pleskáč veľký. Nádrž bola vytvorená na Čebovskom potoku, ktorý je ľavostranným prítokom Krtíšskeho potoka.

2019