Pivnice v Hrušove

Vínne pivnice (Náučný chodník - miesto č.19)

Vďaka svojim vlastnostiam, dokázali udržať priaznivú klímu počas celého roka. Pivnice vytesané do pieskovcového tufu stoja v radovom usporiadaní, v lokalitách zvaných Stránička, Hlboký jarok, Na ulici a jednotlivo všade okolo dediny, či lazníckych gazdovstiev. Vnútro pivníc sa člení na hrtan a vlastnú pivnicu. V hlbšej pivnici, na dvojici podlhovastých brvien, ležia sudy s vínom a vo vrchnej sú uskladnené zemiaky, repa a zelenina.