Veľká Čalomija

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 26 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA