Ľudový dom č.93

Ľudová architektúra ( Národná kultúrna pamiatka )

Ľudový dom č. 93 v dolnom konci bol postavený v roku 1830 z kameňa spájaného hlinou a je jedným z typických roľníckych domov. V súčasnosti je vlastníctvom obce a je zapísaný v ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. V roku 2004 až 2006 prešiel generálnou opravou, pri ktorej boli pôvodné hlinené omietky nahradené vápenno-cementovými. Ostatné stavebné prvky boli zachované. Verejnosti bol sprístupnený v júli roku 2006 a dokumentuje život na konci 19. a začiatku 20. storočia.

Dispozične pozostáva z izby ( prednej ) so vstupným priestorom (pitvorom), dymovej kuchyne so šporákom, komory alebo izby (zadnej), a pivnice. 


OTVÁRACIE HODINY:

Podľa dohody so starostkou obce Sucháň  

Kontakt: Anna Triznova, tel: +0421 918 485 995

e-mail:

starostka@obecsuchan.sk

info@obecsuchan.sk

podatelna@obecsuchan.sk