Dolné Plachtince

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 3 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA