Ľuboriečka

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 18 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA