Pravica

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 20 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA