Vodná nádrž "Sklabiná"

2020

Označovaný ako vodohospodárska stavba, je vodné dielo typu umelej vodnej nádrže určené predovšetkým k chovu ryb a vo všeobecnosti plní funkciu prirodzeného zadržiavania vody v krajine.

Na území Slovenskej republiky sa výkon rybárskeho práva, a teda aj lov rýb riadi najmä zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhláškou č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška").