Evanjelický kostol v Malej Čalomiji

Neoklasicistická sieňová stavba z roku 1884. Stojí na mieste kde stál drevený kostol z roku 1690, ktorý bol z cisárskeho nariadenia zbúraný v roku 1752. Po vydaní Tolernačného patentu si evanjelici postavili nový kostol (1787), ktorý však po čase nevyhovoval a tak došlo ku stavbe súčasnej budovy. Nachádza sa tu murovaná trojdielna empora a neoklasicistický oltár s obrazom L. Kubányiho Kristus medzi deťmi z roku 1896. Organ pochádza z roku 1894. Fasády sú členené pásovou bosážou s archivoltami. Veža z roku 1800 je súčasťou hmoty stavby, na nárožiach sa nachádza kvádrovanie, nad zvukovým otvorom je umiestnený ciferník. Veža je ukončená výraznou barokizujúcou cibuľovou helmicou s laternou.

(Zdroj: web stránky obce Malá Čalomija)