Chránené stromy v Modrom Kameni

        Pri spoznávaní nových miest v okrese Veľký Krtíš natrafíte na zaujímavosti, ktoré vám dajú námet na spracovanie ďalšej témy. V tomto prípade to bol tabuľkou označený chránený strom nachádzajúci sa medzi obcami Hrušov a Vinica. Pri hľadaní ďalších informácií o chránených stromoch zistíte, že v našom okrese ich nie je až tak veľa. V Modrom Kameni sa takýchto chránených stromov nachádza 6 z celkového počtu 13 (celkovo v okrese). Údaje o stromoch sú uvedené na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia a je to vymedzené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Sú to stromy s osobitnou právnou ochranou, nachádzajúce sa na rôznych miestach a vďaka starostlivosti ľudských generácií mohli rásť a dožiť sa súčasnosti. Stromy sú evidované v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny.

      Pripravený zoznam chránených stromov spolu s mapkou a označením miest bol výbavou pri našom hľadaní, ale ešte predtým ako sme sa vydali na cestu pozrime si čo sme išli hľadať.


1. Gaštany na Krakorovom vrchu - 2 ks 2. stupeň ochrany; Vek stromu: 250 rokov

Dôvod ochrany: biologický a estetický význam.

Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický

Podrobná lokalizácia výskytu: na Krakovom /Kozom/ vrchu, asi 100 m nad posledným domom č.p. 621


2. Tis v Modrom Kameni - 1 ks - 2. stupeň ochrany; Vek stromu: 200 rokov

Dôvod ochrany: estetický, biologicko-krajinársky význam a spojitosť s pamiatkou hradu.

Význam ochrany: vedecký a estetický

Podrobná lokalizácia výskytu: pred vstupným mostom do objektu hradu Modrý Kameň


3. Gaštan v Modrom Kameni - 1 ks - 2. stupeň ochrany; Vek stromu: 300 rokov

Dôvod ochrany: biologický, estetický a dendrologický význam.

Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický

Podrobná lokalizácia výskytu: Drieňovská ul. asi 80 m nad domom č. 47, č.p. 1851/4


4. Gaštany na Judinom vrchu - 2 ks - 2. stupeň ochrany; Vek stromu: 250 rokov

Dôvod ochrany: biologický a dendrologický význam.

Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický

Podrobná lokalizácia výskytu: západný svah Judinho vrchu, asi 800 m od hradu Modrý Kameň

            Cieľom našej prechádzky bolo nájdenie miest kde sa malo nachádzať 6ks chránených stromov (5ks gaštanov, 1ks tis obyčajný). Aj napriek tomu, že som mala pripravenú mapku s približným označením miest kde by sa mohli nachádzať spoľahla som sa opäť raz na modrokamenského sprievodu, ktorý pozná Modrý Kameň ako svoje dlane. Pri výstupe miernym svahom sme minuli gaštanové pne, ktoré by za iných okolností, ako stromy, boli pýchou tejto záhrady. Sprievodca mi objasnil, že stromy neboli spílené len tak z rozmaru a dôvod ich spílenia bola huba spôsobujúca rakovinu kôry napadajúca kmeň aj konáre gaštanov. A ak sa táto huba rozrastie po celom obvode konára či kmeňa, všetko, čo je nahor od rany, uschne a odumrie. Ak by majitelia, ktorí by odpílené časti konárov a kmeňa nechali len tak ležať v sade, ďalšie stromy by tak vystavili riziku. Smutné počúvanie o osude gaštanových stromov a ešte smutnejší pohľad na miesto kde mali stáť 2 mohutné 250-ročné chránené stromy. Ostali po nich len 2 gaštanové pne od seba neďaleko vzdialené. V tomto prípade mi napadla myšlienka prečo v zozname chránených stromov nie je teda uvedená žiadna zmienka o ich neexistencii, alebo aspoň dôvod ich spílenia hoci je už niekoľko desaťročí známe, že gaštany postupne hynú. Napriek všetkým týmto nepriaznivým okolnostiam sa však ešte stále nájdu ľudia, ktorí sa snažia o pokračovanie myšlienky v zachovaní týchto majestátnych stromov. Môžete si o tom pozrieť aj reportáž Lenky Stankovej v Reflexe s názvom "Gaštanové mestečko": - https://www.facebook.com/ReflexMarkiza/videos/1275027692557540 -

             V prechádzke a hľadaní pokračujeme ďalej po lesnej cestičke smerom k hradu Modrý Kameň cez lesík nazvaný "Taňa". Keďže moja zvedavosť nájsť ďalšie chránené stromy bola väčšia, tak sme nevyužili ani chvíľkový oddych na "posedových" lavičkách výborne zosúladených s prostredím. Dostali sme sa do blízkosti hradu Modrý Kameň a podľa lokalizácie výskytu sa tam mal nachádzať jeden 200-ročný chránený strom "Tis obyčajný " a to presnejšie pred vstupným mostom do objektu hradu. A skutočne sme ho tam aj našli. Podľa dostupných informácií má dosahovať výšku 9m, ale môže dorásť až do výšky 20m. Kmeň stromu je poprepletaný, koruna mohutná a ihlicovité listy sú 15 až 30 mm dlhé a 2,5 mm široké. Je to pomaly rastúca drevina a kvitne v apríli až v máji.

               Na tomto mieste sme sa nezdržali dlho, keďže nám ostávalo nájsť ešte 3 chránené gaštanové stromy. Ak ste sa už aspoň trošku dostali do obrazu o gaštanových stromoch, určite aspoň tušíte ako táto prechádzka a príbeh bude pokračovať ďalej. Jeden chránený gaštanový strom sa mal nachádzať na Drieňovskej ulici asi 80 m nad domom č. 47, ale keďže pozemok je v súkromnom vlastníctve dozvedeli sme sa len od jedného zo susedov, že strom buď uschol, alebo ho vypílili. Smutné konštatovanie o osude gaštanových stromov a ich minulej sláve. Na lúke, neďaleko tejto parcely s chráneným stromom nachádzame ďalšie stromy, ktoré v tomto období vyzerajú skôr ako uschnuté a po niektorých nachádzame už len pne. Posledné dva 250-ročné chránené stromy na západnom svahu Judinho vrchu (asi 800m od hradu Modrý Kameň) sme kvôli uvádzanej málo špecifikovanej lokalizácii ani nehľadali. Možno by nám pomohla informácia priamo z ministerstva životného prostredia "MŽP" s uvedením presnej lokalizácie týchto 2 chránených gaštanov, aby sme ich nabudúce mohli rýchlejšie nájsť.

            Ak sme v tento deň boli z hľadania chránených stromov sklamaní, tak cesta domov cez "Babku" nám skutočne ponúkla posledný nepríjemný pohľad v podobe kopy stavebného odpadu, bordelu a plastov. Na záver si kladiem otázku: " Ako chceme využiť potenciál nášho regiónu v cestovnom ruchu keď v prírode nachádzame skládky takéhoto odpadu? Kedy bude pre nás Slovákov príroda prednejšia a budeme si ju konečne chrániť a vážiť?"

4/2021