Dedinské múzeum "Pamätná izba Aladára Zsélyiho"

VSTUPNÉ : Dobrovoľné

Otvorené podľa dohody so starostom obce Bušince. 

Kontakt: Ing. Zoltán Végh, tel: +421 905 864 641

e-mail: starostabusince@gmail.com