"Posledná tona uhlia"

Banská technika

Po baníckej tradícii v Malých Stracinách je už len málo viditeľných stôp. Niekoľko kusov techniky, banský vláčik a symbolicky vyťažená posledná tona uhlia v baníckom vozíku. V časoch jej najväčšej slávy, v 80. rokoch minulého storočia, keď v nej ťažili až milión ton uhlia ročne, bola živiteľkou až 2 150 ľudí. V roku 2015 sa jej brány nadobro zatvorili. V Malých Stracinách síce chcú otvoriť banícke múzeum a v pláne je aj vytvorenie náučného chodníka po stopách banskej histórie, avšak tieto plány sa darí len veľmi pomaly realizovať. Zachovať spomienky na ťažký banícky život sa snaží Banícky cech Dolina, sídliaci vo Veľkom Krtíši.