Pustý kostol pri Veľkej Čalomiji

Neďaleko obce Veľká Čalomija sa nachádza zrekonštruovaná ruina takmer tisícročného Pustého kostola. Na Slovensku je jednou z najstarších sakrálnych stavieb. Kostol bol postavený niekedy v 11. - 12. storočí na mieste dávneho pohanského pohrebiska. Lokalita Pustého kostola predstavuje významné archeologické nálezisko. Našlo sa tu niekoľko staroslovanských hrobov. Je to také "minimúzeum" v prírode a je prístupný širokej návštevníckej verejnosti. Vďaka rekonštrukcií a úprave areálu sa stavba zaradila medzi vzácne pamiatky.