Cirkevné regionálne múzeum Samuela Godru

VSTUPNÉ : 1 € 

Otvorené podľa dohody s kurátorom / správcom múzea, sprievodcom  

Kontakt: 

Kurátor múzea / sprievodca Ján Škreňo, tel: +421 948 143 743 

Správca múzea / sprievodca Mgr. Jaroslav Ďuriš, tel: +421 908 088 144 


Zdroj: Informačný sprievodca (Cirkevné regionálne múzeum Samuela Godru)