Obeckov

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 8 km

Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA