Splav Ipľa na kanoe

Prístav sa nachádza v areáli budovy bývalej kasárne pri turistickom moste pri hranici s Maďarskom. Z tohto miesta sa zabezpečuje preprava turistov a člnov na miesto začiatku splavu.

 Trasy:

1. Po toku rieky Ipeľ smerom na obec Čeláre, kde je cca 1000 m prírodný tok s jednoduchými prekážkami vo forme stromov a zákrut

2. a nasleduje 1000m úsek regulovaný ľahko zvládnuteľný bez prekážok a potom až po Čeláre je prírodný tok.

3. Začiatok trasy Rároš most Madácha a koniec trasy prístav turistický most v Bušinciach. Čas trasy je 3-4 hodiny s možnosťami oddychový prestávok alebo kúpania, najmä pre deti je to vhodné spestrenie. Trasa po rieke je cca 8 km. 

Vypožičanie dvojmiestneho člnu (kanoe) s príslušenstvom

(2x veslo,2x vesta):

Kanoe 20€/deň

Doprovod 20 €/deň

Prepravné člna 0,50€/km

 V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o zapožičanie člna kontaktujte:

Starostu obce: Ing. Zoltán Végh na telefónnom čísle: 0905 864 641

Obecný úrad: 0918 532 297

Adresa: Ipeľská ulica č.32, 991 22 Bušince


Splav Ipľa je možné absolvovať aj z obce Veľká Čalomija, ktorá je tiež súčasťou Veľkokrtíšskeho okresu.