Bušince

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 14 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA