Ľudový dom vo Vinici

2022

Otvorené podľa dohody s pánom Sándorom Poborim. 

Kontakt: Sándor Pobori, tel: +421 905 959 026