Sklabiná

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 7 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA