Dačov Lom

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 16 km

Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

(Dolný a Horný Dačov Lom)