Vodná nádrž "Nenince"

2021

 Vodná nádrž je v správe Slovenského rybárskeho zväzu - Miestna organizácia Veľký Krtíš. Rybník sa nachádza v južnej časti katastra, označovaný ako vodohospodárska stavba určená k chovu rýb a ktorý v letných mesiacoch navštevujú rybári.

Na území Slovenskej republiky sa výkon rybárskeho práva, a teda aj lov rýb riadi najmä zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhláškou č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška").

2020

2020