Ďurkovce

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 20 km

Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA