Čebovce

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 12 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA