Koláre

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 23 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA