Kalvária v Hrušove

júl 2021

Kalvária  (Náučný chodník - stanovisko č.6)