Modrokamenská lesostep

2020

Modrokamenská lesostep

(Prírodná rezervácia - 4.stupeň ochrany)

Nachádza sa v katastrálnom území obce Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1986 na rozlohe 12,1200 ha. Chránené územie je zriadené na ochranu prirodzených teplomilných lesostepných a lesných spoločenstiev v Krupinskej planine.

Byliny: luskáč lekársky, sezel ročný, hrdobarka obyčajná, kukučka vencová, čistec rovný.

Zvieratá: veverica obyčajná, piskor obyčajný, sviňa divá, slávik obyčajný, vlha obyčajná, ďateľ malý, myšiak hôrny, salamandra škvrnitá, jašterica zelená a roháč veľký.

KATEGÓRIA NÁROČNOSTI: Ľahká - vhodné aj s deťmi