Prechádzka do H. Strhár

Veľký Krtíš - Horné Strháre

Nenáročnou prechádzkou je trasa Veľký Krtíš - Horné Strháre. Trasa je značená červenou turistickou značkou. Zaujímavosťou na tejto trase je pieskovňa, ktorá sa nachádza 1 km západne od obce. Počas výskumných prác boli zistené fragmentárne nálezy suchozemských cicavcov. Dominantnú časť fosílií však tvoria už spomínané zuby žralokov. Z tejto lokality pochádzajú zuby veľkosti 6 cm, no v iných oblastiach boli nájdené kusy, ktoré dosahovali dĺžku až 9 cm. Zbierku žraločích zubov si viete pozrieť aj na obecnom úrade v Horných Strhároch.