Dolinka

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 30 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj GSAA