Želovce

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 16 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA