Lysec pri Lučenci


Vrch Lysec v chotári obce Ľuboreč je vyhasnutou sopkou a patrí k turisticky atraktívnejším lokalitám pohoria Ostrôžky. Vo vrcholovej časti sa nachádzajú zaujímavé skalné útvary. Výhľad na Ipeľskú kotlinu až do Maďarska je možný iba zo svahov pod vrcholom. Vrchol však ukrýva pozostatky pravekého hradiska vo forme okružného valu, ktorý svedčí o osídlení ľuďmi kyjatickej kultúry z mladšej doby bronzovej.

Zaujímavosťou vrchu Lysec je aj prieskumná banská štôľňa s dĺžkou približne 150 m nachádzajúca sa pod vrchom. V tejto štôlni počas zimných mesiacov prebývajú netopiere a zo zeme vyrastajú zaujímavé ľadové cencúle.

Na Lysec je možné sa dostať po modrej turistickej trase z mesta Lučenec (cca 11 km). Ďalej z obce Ľuboreč (cca 6 km), Pravica (časť Imrov Kopec) (cca 5 km), Senné (časť Príboj), Lentvora či Praha. Trasa sa radí medzi stredne náročné.


15.9.2022