Kleňany

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 39 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA