Barokový kaštieľ a hrad Modrý Kameň

1.7.-30.9.2022 

V barokovej sále kaštieľa prebieha výstava čepcov ako archaickú a významovo dôležitú súčasť tradičného ženského odevu na Slovensku, ktorá sa v niektorých regiónoch nosila do polovice 20. storočia. "Autorka výstavy pripravila výber čepcov z celého územia Slovenska, čím sa snažila poukázať na regionálne odlišnosti, výzdobné motívy, vývoj výzdoby a tvaru, príležitosti používania i príslušnosť nositeľky k sociálnej vrstve. Pozoruhodné sú aj pokrývky ženskej hlavy, ktoré do zbierok Etnografického múzea venovali spolky či významné osobnosti - čepce výrobného družstva Lipa či čepce najstaršieho ženského spolku na Slovensku Živena. Čepce zo zbierok osobnosti Milana Rastislava Štefánika a Pavla Socháňa ukazujú ušľachtilosť záľub, ako aj profesionálneho záujmu svojich pôvodcov. V každom historickom období a v každej spoločenskej vrstve sa za korunu ženskej krásy považuje úprava hlavy a výstava "Krása pre ženu stvorená" je toho dôkazom."
(Zdroj: web SNM Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek)

5.7.2022

2021

Hrad Modrý Kameň stojí na brale a pomenovanie dostal podľa stavebného kameňa na ktorom bol postavený. Hrad spolu s areálom (záhrada, most, hradná kaplnka, hospodárska budova, priekopa) je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Výstavba hradu sa začala pravdepodobne po Tatárskom vpáde. Najstaršie písomné zmienky o hrade sa datujú do rokov 1278 a 1290. Hrad Modrý Kameň má stále expozície, pripravuje výstavy a podujatia pre školy a rodiny.

Ak vám zvýši ešte čas môžete ho využiť prechádzkou na Kalváriu.