Ľudový dom č.7

Ľudová architektúra ( Národná kultúrna pamiatka )

Ľudový dom č.7 bol postavený okolo roku 1870 z kameňa spájaného premiešanou hlinou. Vlastníkom je obec Sucháň a zapísaný je v ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

V prvej etape v rokoch 1992 - 1993 boli vykonané práce : oprava strechy, vrátane výmeny slamených dielcov, výmena stropu na celom objekte - hrady, dosky.

V druhej etape v roku 1995 to bola komplexná generálna obnova, kde boli vykonané práce: oprava vonkajších a vnútorných hlinených omietok, vybielenie vápnom, zásyp povaly zeminou - hlinou, oprava podsteny, výmena všetkých atypických dverí, nátery dverí bezfarebným lakom, zhotovenie lesy - oplotenia.

Pri realizácii prác boli použité pôvodné materiály a tradičné technológie - hlinená omietka (mazanina zmiešaná plevami alebo nasekanou slamou ), na opravu strechy bola použitá ražná slama, ručne mlátená a viazaná. Verejnosti bol sprístupnený v júli 1996. Dokumentuje život a bývanie z prvej polovice 20.storočia.

Dom ľudový má trojpriestorové dispozičné riešenie s podpivničenou miestnosťou. Obytná časť izba (chyža) so vstupným priestorom (pitvorom) v zadnej časti s dymovou kuchyňou (čiernou kuchyňou). Súčasťou je komora na uskladnenie obilia, zeleniny, pracovného náradia, časť bola obývaná mladomanželmi, za ňou stajňa (staja). Strecha sa pokrývala hladkou slamenou krytinou z troch druhov slamených dielcov (šúbikou) - ústrech, babka, kosák. Hrebeň strechy sa pokrýval vrstvou pazderia a slamy, pritlačenej prekrýženými drúčikmi (koňami). Odkvap prečnieva do dvora a čelnej strany tak, aby prekryl podstenu - vymurovanú z kameňa a hliny.

Nakoľko poveternostné podmienky - prívalové dažde a silné vetry, postupne narúšali slamenú strechu a voda presakovala do objektu, obec musela pristúpiť k celkovej výmene - oprave strechy. Plán a rozpočet bol uchovať strechu zo slamy, avšak nebola dostatočná finančná podpora. Po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom, povolil prekrytie pevnou krytinou. Oprava bola vykonaná na jeseň v roku 2012.


OTVÁRACIE HODINY:

Podľa dohody so starostkou obce Sucháň  

Kontakt: Anna Triznova, tel: +0421 918 485 995

e-mail:

starostka@obecsuchan.sk

info@obecsuchan.sk

podatelna@obecsuchan.sk