Veľké Straciny

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 11 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA