Veľká Ves nad Ipľom

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 31-36 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA