Nenince

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 17 km

Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA