Knižné publikácie o Hrušove

     Viac informácií o knižných publikáciách:

Obec Hrušov

Obecný úrad č. 526
991 42 Hrušov

tel.fax: 047/4880122

mobil starostu: 0905 297 188

e-mail: 

starosta@hrusov.sk

podatelna@hrusov.sk

info@hrusov.sk