Dolné Strháre

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 3 km

Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA