Náučný chodník Sucháň - Dačov Lom

Náučný chodník ( Sucháň - Dačov Lom )

 Studnička MERIČKOVKA

Zázračné liečivé pramene zásobujú studničku Meričkovka po stáročia a doposiaľ nikdy nevyschli. Liečivú silu vodu vyhľadávajú obyvatelia obcí Dačov Lom, Sucháň i Senohrad najmenej počas piatich storočí. Potvrdil to odborný archeologický výskum zozbieraného súboru keramiky z okolia, ktorý bol zrealizovaný v roku 2008 a v ktorom sa uvádza: "Súbor pozostával z vyspelej keramiky, v ktorom dominovali hrnce a džbány. Mís sa našlo len nepatrné množstvo. Takmer všetky nádoby boli vyhotovené z upravovanej jemnej hliny a mali transparentnú vnútornú glazúru zelenej, žltej a hnedej farby, Fragmenty nemali spoločný pôvod ani dobu uloženia. Súbor sa tu hromadil dlhší čas. Väčšinu nálezov môžeme radiť do mladšieho novoveku t.j. 18. a 19. Storočia, prípadne až do súčasnosti. Avšak medzi niekoľkými fragmentmi je možné zaznamenž aj silnú spätosť s keramikou 16, a 17. Storočia" (Beljak, Čurný, Pažinová).

(Zdroj: Informačná tabuľa v Sucháni)