Glabušovce

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 19 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA