Malý Krtíš

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 2 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov

Zdroj: GSAA