Pôtor

Vzdialenosť od Veľkého Krtíša: cca 7 km


Poloha a úhrnné hodnoty druhov pozemkov - Pôtor

Zdroj: GSAA